Domestic bases/Kyushu

Kyushu

3-2-1 Hakata Ekimae, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0011
TEL : 092-471-3841 FAX : 092-471-3707

1-1 Shinmatsuyama, Kanda-machi, Miyako-gun, Fukuoka 800-0307
TEL : 093-435-5022 FAX : 093-435-5023